FORMACIÓ BARCELONA

L’Acompanyament Emocional
i l’Atenció a la Diversitat.

Aquesta formació és una invitació a comprendre, d’una manera vivencial i teòrica, l’acompanyament als infants en relació al seu món emocional, les etapes evolutives i els principals temes que es posen en joc durant els primers anys de vida, que són la base de tot el desenvolupament afectiu posterior.

A partir del coneixement de cada moment evolutiu i del treball en profunditat amb les nostres pròpies vivències infantils i actuals amb cada temàtica, és com podrem construir recursos que integrin l’emocional i l’intel·lectual, transformant-nos així en referents adults més clars pels infants a l’hora d’acompanyar-los en un desenvolupament que contempli la dimensió emocional amb una visió respectuosa amb els seus processos vitals.

Aquests primers anys de vida constitueixen l’etapa més sensible del desenvolupament, i els pilars de tot el desenvolupament posterior, per la qual cosa és vital que les persones que acompanyem als infants, estiguem sensibilitzades i ho duguem a terme des d’un respecte profund pel seu món afectiu i psicològic.

La formació està dirigida a professionals de l’àmbit educatiu, terapèutic o a persones interessades en aprofundir en aquesta temàtica des d’un punt de vista professional.

Formació reconeguda en l’actualitat pel Departament d’Eduació de la Generalitat de Catalunya i pendent de reconeixement per al curs 19/20.

COORDINA:
Verónica Antón

COL·LABOREN:
Nuria Gros, Juliana Martínez i Anna Salvia

DURADA:
120 hores (80h presencials)

LLOC:
Barcelona

MATRICULAR-SE PER A AQUESTA FORMACIÓ
CALENDARI I PROGRAMA
¿MES INFORMACIÓ?
CALENDARI I PROGRAMA
¿MÁS INFORMACIÓN?