ÀREA TERAPÈUTICA

Adolescents

Entre els 12 i els 19 anys, l’adolescent viu en una transformació constant en la què apareixen canvis física, hormonals, augment de l’energia libidinal, noves formes de relació, etc. Tot això sumat a un augment de la capacitat de reflexió i noves inquietuds.

Entenem l’adolescència com el moment en què ens obrim al món, ens reconeixem… Un moment de provar noves experiències i de trobar el nostre lloc dins la societat. La pregunta que correspon a aquest períodes és qui seré jo en aquest món.

És una etapa en la què es viu una crisi de creixement ja, sumat a tots els canvis, hi ha una mirada cap al passar, cap a la infància, un dol d’allò que s’ha viscut i que es va acabant i, a la vegada, una incertesa per com serà el futur, com seré de gran.

Per obrir-se al món, l’adolescent necessita diferenciar-se dels pares, tenir la seva pròpia independència, el seu propi criteri, els seus propis valors. Tot allò que l’adolescent va adquirint i provant per sí mateix, ho posa a prova a través del grup d’iguals. Es produeix un tipus de socialització diferent a allò viscut fins al moment; l’adolescent posa la seva pròpia collita, es permet provar i provar-se i, a la vegada, espera el feedback dels de la seva edat que passen a ser la font principal d’influència, fins i tot per davant de la pròpia família.

És una etapa on totes aquelles necessitats bàsiques no satisfetes tornen a emergir d’una forma més intensa i a vegades conflictiva a nivell familiar; és una oportunitat per revisar-les i tractar aquells aspectes que no han pogut ser atesos d’una manera més satisfactòria.

Així doncs, quan acompanyem terapèuticament un o una adolescent, la nostra mirada està posada entre allò viscut (la primera infància), el que queda per viure (com seré a la vida adulta) i el seu moment present. El que té major rellevància és com està en el present i, amb el nostre acompanyament, ajudar-lo a prendre consciència de com es sent i a construir recursos per gestionar, d’una manera més saludable, allò que li és complicat, ja sigui en la relació amb els seus iguals o amb la família, o fins i tot el control dels seus impulsos davant de qualsevol dificultat relacionada amb aquesta etapa.

La tasca del terapeuta és la d’acompanyar-lo a explorar, conèixer i comprendre com construeix i com es viu en el món. Per aconseguir-ho, acompanyem l’adolescent des d’una escolta propera, juvenil i creativa, ocupant un lloc semblant. Les tècniques gestàltiques i sistèmiques formen part del nostre llenguatge de treball i el cos continua sent rellevant, així com l’expressió artística i plàstica.

En aquesta teràpia, els pares participen però des d’un lloc que preserva l’espai de l’adolescent. Sovint necessiten nous recursos, estan vivint la pèrdua del seu fill petit o de la seva filla petita, i s’afronten a nous desafiaments en aquesta manera d’acompanyar; per tant, l’acompanyament terapèutic cap als familiars també és necessari i saludable.

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ