AREA FAMILIAR

Asesorament Familiar

La consulta familiar és un espai pensat per treballar amb els pares i les mares o amb la família en la seva totalitat.

El malestar o conflicte, amb freqüència té a veure amb el sistema global del qual formem part i treballar amb tot aquest sistema permet que els canvis siguin més profunds i sòlids.

Des de l’abordatge familiar, treballem sobre el lloc que ocupa cada integrant dins del sistema familiar, les formes de comunicació que s’estableixen, les dinàmiques i els rols.

Les consultes familiars poden implicar un procés d’acompanyament més o menys llarg en el temps, des d’un nombre reduït de sessions per abordar un tema específic fins a un procés d’acompanyament de major durada.

Aquestes consultes poden estar motivades tant per un malestar o tema específic que genera sofriment com per la necessitat de reflexió sobre algun aspecte de la dinàmica familiar, la parella o la criança dels fills i de les filles.

Durant el creixement i el desenvolupament dels fills i de les filles, poden sorgir dubtes o la persona pot qüestionar-se en relació a les dinàmiques del dia a dia de la família, al nostre lloc o manera d’exercir la nostra funció com a mares o pares… En aquests espais de consulta s’afavoreix la reflexió i el fet d’ampliar la consciència sobre les nostres emocions.

També s’aporta informació concreta sobre el moment evolutiu pel qual passen els infants i sobre les necessitats de cada etapa del desenvolupament en les seves diferents àrees.

És a partir d’aquesta informació, de la reflexió i del diàleg que s’acompanya a cada família per tal d’elaborar els seus propis recursos per poder afrontar les dinàmiques pròpies de la seva vida quotidiana.

Es tracta d’oferir un espai i afavorir la detecció de les necessitats i les possibilitats tant personals com de tot el sistema familiar partint dels seus propis recursos, del saber intern de cada mare i pare.

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ