AEVA

L’Associació Educació Viva i Activa és una entitat sense afany de lucre que té com a objectius principals reflexionar, sistematitzar i transmetre pràctiques, experiències i coneixements innovadors en el camp de l’educació.

És una plataforma que impulsa processos d’assessorament a centres educatius i formació del professorat.

La nostra mirada i experiència professional integra els coneixements provinents del camp de la Psicologia, la Teràpia Gestalt, la Psicomotricitat, la mirada Sistèmica i l’Educació Viva i Activa. Les formacions estan orientades a mestres, educadors i educadores, professors i professores o professionals sanitaris que exerceixen la seva professió a escoles o instituts.

Les formacions proposades habitualment estan reconegudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i formen part del Pla de Formació Permanent del Professorat.