Espais

El centre té dues sales de treball àmplies, dos despatxos i una sala que acull infants i adults en els moments d’espera.

Les sales més grans les reservem pel treball amb infants a través del joc i del moviment, i també pels adolescents i adults quan el moviment i l’expressió són una part important dels seu procés. També són els espais destinats a les formacions i les activitats en grup.

Els despatxos són espais més íntims, on acostumem a treballar de manera individual o en parella, en funció de la consulta.

L’espai ha estat dissenyat tenint en compte les necessitats dels infants i de les famílies, que són els protagonistes de la nostra tasca, tot contemplant la necessitat de moviment dels infants i buscant que l’espai afavoreixi el joc com a activitat i llenguatge natural dels infants.

És a través del joc i del moviment, a més de la paraula, on s’aniran construint els ponts que ens permetin conèixer el món intern de l’infant per acompanyar-lo en els seus processos de creixement i desenvolupament. L’espai el vam dissenyar amb l’acompanyament de l’arquitecta Mònica Martínez, que ens ha acompanyat en aquest procés de donar vida i personalitat als diferents espais del centre.

L’equipament respon, de manera funcional, tant a les necessitats de moviment i joc, com a les activitats de formació amb adults; aporta elements polivalents i de caràcter no estructurat i aquest material, amb una diversitat d’usos i possibles sentits, permet que els espais siguin molt atractius tant pels infants més petits, com pels nens i nenes més grans, pels adolescents i pels adults.