Espais

El Centre disposa de dos locals molt propers. L’inicial, on es troba ubicada l’àrea d’acompanyament psicològic i una altra de recent obertura on es troba ubicada l’àrea d’aprenentatge o psicopedagògica.

Tots dos espais han estat dissenyat tenint als nens, nenes i les famílies com a protagonistes, principalment contemplant la necessitat de moviment i la necessitat manipulativa de les criatures, buscant que l’espai afavoreixi el joc com a activitat i llenguatge natural d’aquestes.

Són espais polivalents que permeten utilitzar múltiples llenguatges expressius per acompanyar les criatures i les seves famílies. Afavoreixen el moviment, el joc simbòlic i representatiu, l’expressió a través de l’art, la dramatització, etc.

És a través dels diversos llenguatges creatius i expressius, a més de la paraula, on s’aniran construint els ponts que ens permetin conèixer el món intern dels infants i acompanyar-los en els seus processos de creixement i desenvolupament. L’espai el vam dissenyar de la mà de l’arquitecta Mònica Martínez, que ens ha acompanyat en aquest procés de donar-li vida i personalitat als diferents espais.

L’equipament respon funcionalment a les necessitats de moviment, joc i també a les activitats de formació amb adults. Aporta elements polivalents i de caràcter no-estructurat, i aquest material, amb una diversitat d’usos i sentits possibles, permet que els espais siguin molt atractius tant per a infants molt petits com per a infants més grans, adolescents i adults.