Filosofia

Senda ha estat creada com un projecte la finalitat essencial del qual és la d’aportar una mirada professional a la cura de la infància, orientada en un desenvolupament integral i respectuós dels processos de vida dels nens i de les nenes.

Segons la nostra manera de comprendre el desenvolupament humà, valorem la integració d’aspectes afectius, del pensament i del nivell instintiu-corporal.

Entenem que els primers anys de vida de l’infant, el que coneixem com la criança, és un temps de gran valor i que implica la necessitat de molta cura. Els primers anys de vida són l’etapa més sensible del desenvolupament, els pilars sobre els quals es sustentaran totes les vivències posteriors d’un ésser humà; són les primeres experiències, les que ens obren o tanquen al món, les que ens deixen petjades de confiança i les que nodreixen l’impuls d’anar cap a l’exploració i cap al creixement, cap a la vida.

La nostra mirada sobre l’essència o sobre la naturalesa humana és de confiança en els seus processos i en la seva dimensió instintiva. Aquest enfocament és el que sosté una visió orientada a afavorir els processos d’autoregulació, més que “domesticar” l’instint o educar l’acció. Es tracta, per tant, d’una pedagogia centrada en la llibertat per l’experimentació amb sentit, en la creativitat, en la comunicació i en l’expressió a través dels diferents llenguatges, oferint a l’infant experiències que el connectin amb la confiança, el plaer, el desig de créixer en relació… aprenent a escoltar-se a sí mateix i a escoltar i respectar el món que l’envolta.

La nostra acció està orientada a acompanyar tant l’infant en el seu desenvolupament i creixement, com a la seva família i a les institucions educatives, aportant noves mirades, noves formes de comprendre i cuidar la infància.

 

Referents Teòrics

La Psicologia Humanista, de línia dinàmica i amb una visió integradora dels diversos àmbits i aspectes del desenvolupament de l’ésser humà, és un dels nostres pilars fonamentals.

La Gestalt, el Psicoanàlisis i la Sistèmica són les teories que sustenten, principalment, la nostra mirada envers la infància, i la Psicomotricitat (Pràctica Psicomotriu Aucouturier) és un altre dels grans referents teòrics i metodològics que ens defineixen i que ens caracteritzen com a Centre.

Un altre dels grans referents que orienten la nostra tasca és el paradigma que concep la criança dels infants com un procés que necessàriament ha de passar pel contacte amb els instints, tornant a unes pautes de criança més naturals; una criança que cerqui ser respectuosa amb els processos profunds que viu l’infant en el desenvolupament de les seves diverses àrees (emocional, corporal i cognitiva) i que li aporti la seguretat necessària per créixer amb confiança i obertura cap a la vida i cap al món. Aquest paradigma està en la línia de l’anomenada Criança Natural.

El pensament i el treball de Claudio Naranjo és una altra de les nostres principals fonts d’inspiració que orienten l’acció. Ens hem nodrit de la seva mirada envers l’essència humana amb una forta confiança en la seva naturalesa instintiva; una mirada amorosa que es transforma en el motor del creixement i del desenvolupament tant individual com col·lectiu.