FORMACIÓ ELX

L’Educació Viva i Activa.
L’Acompanyament Emocional.

Aquesta formació té la finalitat de donar resposta a aquells docents interessats en conèixer i aprofundir en les bases psicopedagògiques que es desenvolupen en els centres d’Educació Viva i Activa, tant des d’una vessant metodològica com en relació al sistema d’actituds per un acompanyament emocional respectuós amb els processos de vida dels infants.

L’objectiu principal del curs es centrarà en endinsar-nos en la filosofia educativa de l’educació viva i activa des d’una vessant teòrica-pràctica. A cada sessió partirem d’experiències o d’exemples pràctics de processos i activitats que es desenvolupen a aquestes escoles per arribar, des de la pràctica, a les teories pedagògiques que les avalen.

En lo metodològic observarem i analitzarem diferents propostes com tallers, activitats, provocacions… que donen resposta als currículums d’Educació Infantil i Primària i que es centren en afavorir el desenvolupament de les intel·ligències múltiples de l’alumnat.

La formació està dirigida a professionals de l’àmbit educatiu de centres reglats públics i concertats, i es centra principalment en les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària.

Educació Viva i Activa als Centres Educatius

COORDINEN: Lluna Sepulcre, Verónica Antón y Astrid Ruiz

COL.LABOREN: Lara Giménez i Núria Gros

DURADA:

Mòdul A: Metodologia Viva i Activa. Introducció a l’Acompanyament Emocional. 60h
Mòdul B: Aprofundiment a l’Acompanyament Emocional 0-7 anys. 45h
Mòdul C: Aprofundiment a l’Acompanyament Emocional 7-12 anys. 30h

LLOC: Elx

Programa 2019/ 2020

MATRICULAR-SE PER A AQUESTA FORMACIÓ MODULS B – C
CALENDARI Y PROGRAMA
¿MES INFORMACIÓ?
CALENDARIO Y PROGRAMA
¿MÁS INFORMACIÓN?