FORMACIONS BARCELONA

La Psicomotricitat a l’Educació Viva

Quin lloc ocupa el moviment, el cos i l’emoció a l’escola. Com el cos i l’emoció es relacionen intrínsecament amb els aprenentatges cognitius.

La Psicomotricitat Relacional aporta eines molt valuoses tant a nivell metodològic com a teòric per incloure la dimensió del cos, el moviment expansiu i el joc lliure dels infants. També per comprendre el món intern dels infants i l’agressivitat natural com a impuls vital que necessita ser regulat a través d’oportunitats d’expressar-se, jugar-se i simbolitzar-se.

Obrirem espais d’experiències i reflexió sobre la vivència de l’agressivitat natural dels nens i de les nenes i dels recursos amb què podem comptar des de l’escola perquè aquest impuls no es transformi en violència. Ens introduirem en l’acompanyament del moviment natural i necessari per els infants i com és a partir d’aquí, que donarem un espai a l’emoció i als aprenentatges significatius.

Descobrirem el cos, les seves manifestacions, els tipus de joc i la importància de saber llegir què diu un cos quan es mou i quan juga.

El cos en moviment és la porta d’accés als codis més abstractes: la lectura, l’escriptura i la matemàtica. Aturar el cos d’un nen és negar-li l’aprenentatge i la recerca de qui és.

Reflexionarem sobre com dissenyar els espais de l’escola perquè contemplin el cos i el moviment natural i espontani dels nens a partir de les eines que ens ofereix el marc teòric i metodològic de la Psicomotricitat. Abordarem els recursos de la Psicomotricitat per a les diferents etapes evolutives, 0-3 anys, 3-6 anys i la seva continuïtat en l’etapa 6-8 anys.

Aquesta formació està reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2019/2020.

COORDINA:
Verónica Antón

COL.LABOREN:
Ana Samitier, Aroa Gàmez, Gemma Noguera, Lia Segarra y Mireia García.

DURADA:

120 hores

LLOC:
Barcelona

Calendari i Programa 2019/20

MATRICULAR-SE PER A AQUESTA FORMACIÓ
CALENDARI I PROGRAMA
¿MÉS INFORMACIÓ?
CALENDARIO I PROGRAMA
¿MÉS INFORMACIÓ?