FORMACIONS

La matemàtica que s’aprèn tocant

Aquesta proposta formativa està pensada per mestres que, independentment de la franja d’edat que acompanyin, el vulguin endinsar en la comprensió del desplegament matemàtic dels nens i de les nenes al llarg de l’etapa 3-12 anys.

Ofereix una visió àmplia que permet valorar, amb un criteri sòlid, en quin moment està l’infant en relació al seu procés d’aproximació al llenguatge i a les nocions matemàtiques, i com acompanyar el desenvolupament d’aquesta àrea a través de la preparació de materials, propostes i ambients.

Es tracta d’una formació que abasta els continguts del currículum prescriptiu dels cicles d’Educació Infantil i Educació Primària d’una manera vivencial, a través del descobriment, la manipulació… tot compartint i elaborant un gran nombre de materials i propostes pedagògiques.

A partir d’aquest retrobament amb els continguts matemàtics, el mestre o la mestra podrà acompanyar el desplegament matemàtic dels infants aportant vivències fonamentades en la comprensió, evitant al màxim la reproducció de mecàniques i consolidant aprenentatges significatius.

Aquesta formació té una durada total de 100 hores i es contempla la possibilitat de cursar el mòdul d’Educació Infantil i Cicle Inicial (50 hores) o el mòdul de Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària (50 hores) de manera independent.

Formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

COORDINA:
Lara Giménez

DURADA:
100 hores (curs complert)

50 hores (Cicle Infantil i Cicle Inicial de Primària)
50 hores (Cicle Mitjà i Superior de Primària)

LLOC:
Barcelona

MATRICULAR-SE PER A AQUESTA FORMACIÓ
CALENDARI I PROGRAMA
¿MÉS INFORMACIÓ?
CALENDARI I PROGRAMA
¿MÉS INFORMACIÓ?