Marc
Ross
Companys

Llicenciat en Psicologia (UB)
Diplomat en Suficiència en Investigació i Estudis Avançats (UB)
Máster en gestió i resolució de conflictes: mediació (E. N. Les Heures, UB)
Diploma d’Especialització en Teràpia Sistèmica (Universitat Deusto)

Vaig néixer a Manresa i de ben petit dues preguntes em rondaven pel cap: com funciona el cos humà i la Ment. Al final, vaig optar per estudiar psicologia a la Universitat de Barcelona amb gran curiositat per conèixer el desenvolupament de les persones i els processos d’aprenentatge.

L’observació de com les persones construeixen universos i l’interès en els postulats del paradigma sistèmic em va portar a l’estudi del conflicte. Aquí podia integrar emoció, pensament i comportament en un mateix acte de coneixement i comprendre així l’ésser humà d’una manera menys parcialitzada.

Marc Ros Companys

Vaig dedicar els primers anys de la meva vida professional a la recerca i a la docència. Encara avui treballo com a professor col·laborador al grau de psicologia de la UOC.

L’interès en el conflicte em va portar a formar-me en mediació familiar i comunitària. Treballar en mediació em va permetre aterrar la teoria a la pràctica i enriquir-me molt de l’experiència d’acompanyar persones en moments de crisi o canvi. Així que durant anys, vaig dedicar part de la meva vida professional al conflicte interpersonal i el seu potencial transformador, des de la pràctica i la docència en diferents màsters fins a la supervisió de mediadores.

L’interès en la mediació familiar em portà a formar-me en teràpia familiar sistèmica i introduir-me al treball amb famílies. Així, doncs, he dedicat els darrers anys de la meva vida professional a l’acompanyament d’infants i joves que es troben en situació de vulnerabilitat i/o risc i les seves famílies (en el context del sistema de protecció a la infància) a Aldees Infantils SOS de Catalunya.

La teràpia, per mi, significa l’oportunitat d’acompanyar persones i llurs famílies a explorar els seus propis universos, a prendre’n consciència i responsabilitzar-se’n per aconseguir ampliar els propis espais de llibertat. Jo, estant al costat, segueixo gaudint i responent la pregunta de la Ment.

Gràcies equip SENDA per obrir-me les portes a col·laborar i a seguir aprenent amb vosaltres.