ÀREA TERAPÈUTICA

Infants

 

Mirem als infants com a part d’un sistema familiar. Afavorim una comprensió profunda del seu lloc en la família i ajudem a descobrir el sentit del símptoma o malestar dins el sistema familiar

. Psicologia

. Teràpia Psicomotriu

. Teràpia Gestalt

. Teràpia Familiar

Senda niños

Construcció de vincles inicials segurs

Els primers anys de vida són l’etapa més sensible del desenvolupament, les bases sobre les quals ens construirem psicològicament integrant aquestes primeres experiències corporals i instintives, emocionals i cognitives o mentals.

És per aquest motiu que des de Senda, un dels nostres principals objectius, és treballar en propostes que afavoreixin la construcció de vincles inicials segurs i en experiències que ajudin als infants a desenvolupar una confiança segura en la vida i en la relació.

En l’acompanyament a les famílies en els processos de criança i als educadors, mestres i educadores en l’acompanyament dels infants a les institucions escolars, actuem des de la prevenció, afavorint i promovent l’escolta i l’atenció de les necessitats profundes de l’infant.

Treballem des del joc i el moviment

Algunes vegades, els infants transiten al llarg del seu desenvolupament per moments de dificultat, patiment o bloquejos; són moments en què els seus recursos interns no els són suficients per elaborar determinades experiències vitals que poden estar originades tant per causes externes com per qüestions més internes del seu món interior.

En aquests moments és molt important valorar la intensitat del malestar o del patiment, i el temps que fa que aquest malestar hi és present. Aquests són dos indicadors importants que ens orienten per definir si un infant necessita una ajuda externa i professional o si no és necessària. Si el patiment és molt intens o el temps de durada és molt extens, hem de tenir present que això podria afectar-li en la construcció de la seva personalitat, de la seva identitat, de la seva autoimatge o autoestima… o inclús també en altres àrees del seu desenvolupament: social, relacional, cognitiu, corporal, etc.

I en aquest punt, tornem a tenir una mirada preventiva, considerant que la intervenció primerenca o l’acompanyament a temps, fa que aquest patiment no tingui un cost emocional o un impacte tant fort en el desenvolupament.

El llenguatge que més ens caracteritza en el treball és el joc i el moviment, tot i que també utilitzem tots els llenguatges expressius que per l’infant siguin canals de comunicació (dibuix, música, escriptura, etc.). És des de l’expressivitat de l’infant, en el seu llenguatge natural i espontani, que l’acompanyarem i l’ajudarem a comprendre el seu món intern i el que li succeeix.

El treball amb els infants sempre implicarà un treball amb tota la família.

Mirem l’infant com un element més dins del seu sistema familiar afavorint una comprensió profunda del seu lloc dins d’aquest sistema i, a la vegada, acompanyem la família perquè pugui desvetllar el sentit del símptoma o malestar dins del sistema familiar al qual pertany.

Els abordatges que realitzem són de Psicoteràpia i Teràpia Psicomotriu, de Logopèdia per tal de poder treballar específicament aspectes de la comunicació i del llenguatge, i de Psicopedagogia per acompanyar dificultats a els aprenentatges. Tots els nostres abordatges terapèutics tenen en comú la mirada integradora del cos, l’emoció i el pensament com a claus d’un desenvolupament harmònic, i ens guia una mirada sistèmica cap al nen formant part del seu sistema familiar.

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ