Les nostres ACTIVITATS estan organitzades en dos grans àrees:

FAMILIAR

Senda ofereix un acompanyament a la família en el procés de la criança dels seus fills i de les seves filles, en la cura dels vincles inicials entesos com els pilars del desenvolupament afectiu de l’ésser humà i en l’experiència de la maternitat i la paternitat com el camí de creixement personal, amorós i humà.

Les activitats en família estan orientades a afavorir i enfortir el vincle mare/pare – bebè/infant a través del desenvolupament d’una mirada atenta i amorosa de les necessitats de cadascú en les diferents etapes de la criança i de la família; al mateix temps, parteixen del contacte curós del massatge infantil, del plaer del joc espontani i del moviment lliure, i d’altres experiències vinculades amb la comunicació i el plaer compartit entre mares, pares i fills i filles. Actualment, comptem amb grups d’Acompanyament a la Criança i de Psicomotricitat en Família.

El centre també ofereix a la família espais on reflexionar i obtenir recursos per la criança dels seus fills i de les seves filles, consultes familiars individuals d’assessorament o conjuntament amb altres pares/mares on compartir experiències vitals al voltant de la criança i a la família amb la proposta anual del grup d’Acompanyament Emocional de la Vida Quotidiana.

TERAPÈUTICA

L’àrea terapèutica està orientada a acompanyar tant a infants com a adolescents i adults.

La seva finalitat és que la persona, la parella o la família comptin amb l’acompanyament d’un professional que, a través de diferents tècniques o llenguatges, l’ajudi a elaborar allò que li impedeix sentir-se ple, confiat i segur per evolucionar i créixer.

Normalment, la consulta terapèutica és fruit d’un malestar o d’un bloqueig que no podem resoldre per nosaltres mateixos, però també pot estar motivada pel desig de tenir una comprensió més profunda, per créixer interiorment o per la necessitat de desenvolupar noves àrees que ens permetin ser i sentir-nos més plens a la vida.

 Treballem amb diferents modalitats de processos terapèutics: individual, de parella, en grup o familiar. La periodicitat de les sessions s’estableix en funció de les necessitats del pacient i del treball a realitzar. La freqüència pot ser setmanal o periòdica, i també oferim acompanyaments puntuals d’orientació i assessorament sobre un determinat aspecte o tema sobre el què sentim la necessitat de tenir una visió professional externa que ens ajudi a ampliar la nostra mirada i desenvolupar els nostres propis recursos per evolucionar.