Consultes Terapèutiques

L’àrea terapèutica està orientada a acompanyar tant a infants com a adolescents i adults.

La seva finalitat és que la persona, la parella o la família comptin amb l’acompanyament d’un professional que, a través de diferents tècniques o llenguatges, l’ajudi a elaborar allò que li impedeix sentir-se ple, confiat i segur per evolucionar i créixer.

Normalment, la consulta terapèutica és fruit d’un malestar o d’un bloqueig que no podem resoldre per nosaltres mateixos, però també pot estar motivada pel desig de tenir una comprensió més profunda, per créixer interiorment o per la necessitat de desenvolupar noves àrees que ens permetin ser i sentir-nos més plens a la vida.

Treballem amb diferents modalitats de processos terapèutics: individual, de parella, en grup o familiar. La periodicitat de les sessions s’estableix en funció de les necessitats del pacient i del treball a realitzar. La freqüència pot ser setmanal o periòdica, i també oferim acompanyaments puntuals d’orientació i assessorament sobre un determinat aspecte o tema sobre el què sentim la necessitat de tenir una visió professional externa que ens ajudi a ampliar la nostra mirada i desenvolupar els nostres propis recursos per evolucionar.